ENGLISH BELOW / DEUTSCH UNTEN

 

HANDELSBETINGELSER hos Rent North ApS

 

Generelle oplysninger

 

Rent North ApS

Skovdiget 3

3200 Helsinge

CVR nr.: 3871 1559

Telefon: 9393 9420

E-mail: info@rentnorth.dk

 

 

AFTALEN

Aftalen indgås mellem Rent North ApS (herefter Rent North) og Kunden. Kunden er den juridiske eller fysiske person, hvis navn og yderligere oplysninger er angivet i bestillingen.

 

 

BETALING

Rent North modtager betaling med Dankort, VISA, VISA Electron, Master Card og MobilePay. Med mindre andet er aftalt, bliver betalingen trukket på Kundens kort ved bestilling. Alle beløb er i danske kroner (DKK) og incl. moms.

 

 

LEVERING

Rent North leverer på adressen oplyst af Kunden i forbindelse med bestilling. Hvis Kunden ikke har oplyst en leveringsadresse ved bestilling, skal det ske senest 2 dage før den aftalte leveringsdato. Hvis Kunden ikke har oplyst en leveringsadresse senest 2 dage før leveringsdatoen, kan Rent North ikke garantere levering på det aftalte tidspunkt. Med mindre andet er aftalt, tilbydes levering kun til adresser i postnumre fra 2800 til 3600.

 

 

REKLAMATIONER

Hvis der konstateres fejl på det lejede udstyr, skal dette meddeles Rent North snarest muligt, og senest 24 timer efter at fejlen er konstateret. Rent North vil så vidt muligt forsøge at udbedre fejlen ved levering af tilsvarende udstyr eller reparation. Hvis dette ikke er muligt, vil Rent North refundere Kunden beløbet betalt for det defekte udstyr for den periode, hvor udstyret ikke fungerer tilfredsstillende. Rent North kan på ingen måde gøres ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab, som Kunden måtte lide på baggrund af fejl eller defekter ved det lejede udstyr.

 

 

ANNULERING OG REFUSION

Kunden kan indtil 14 dage fra bestillingsdatoen fortryde bestillingen helt eller delvist og modtage fuld refusion. Hvis lejeperioden starter mindre end 14 dage efter bestillingsdatoen gælder muligheden for at fortryde frem til lejeperiodens start.

Udover ovenstående er Kunden berettiget til at annullere bestillingen helt eller delvist og modtage fuld refusion for det annullerede indtil 21 dage før lejeperiodens start. Ved annullering mindre end 21 dage før lejeperiodens start, tilbyder Rent North at udstede et tilgodebevis på det fulde beløb, som er gyldigt i tre år fra den oprindelige bestillingsdato.

 

Hvis Kunden ønsker at fortryde, annullere eller ændre en bestilling skal det ske ved skriftlig henvendelse til Rent North via e-mail på: info@rentnorth.dk

 

BENYTTELSE OG ERSTATNINGSANSVAR

Det lejede udstyr må udelukkende benyttes til aktiviteter, der er tilladt jf. dansk lovgivning. Hvis det lejede udstyr ønsket benyttet udenfor Danmarks grænser (herunder Færøerne og Grønland), skal dette accepteres skriftligt af Rent North.

 

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes, pantsættes, sælges eller anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.

 

Kunden er ansvarlig for enhver skade, tyveri eller bortkomst af udstyret i lejeperioden.

Hvis udstyret beskadiges, er Rent North berettiget til at opkræve kunden et beløb svarende til omkostningen ved reparation for at bringe det beskadigede i væsentligt samme stand som før skaden. Hvis omkostningen ved reparation af det beskadigede udstyr overstiger omkostningen ved indkøb af tilsvarende nyt udstyr, er Rent North berettiget til at opkræve kunden et beløb svarende til prisen for indkøb af tilsvarende nyt udstyr.

Hvis udstyr stjæles eller på anden måde bortkommer i lejeperioden, er Rent North berettiget til at opkræve Kunden et beløb svarende til prisen for indkøb af tilsvarende nyt udstyr.

 

Enhver skade, tyveri eller bortkomst skal meddeles Rent North snarest muligt og senest 24 timer efter, det indtræffer.

 

Kunden skal friholde Rent North for ethvert krav fra tredjemand opstået som følge af Kundens brug af det lejede.

 

 

FORSIKRING

Rent North tilbyder Kunden en all-risk forsikring mod skade og tyveri af det lejede udstyr. Betingelserne i dette afsnit gælder udelukkende, hvis der ved bestillingen er tilvalgt forsikring. Forsikringens pris er 29 DKK pr. dag og dækker alt lejet udstyr i den bestilling, hvori forsikringen er tilvalgt. Forsikringen kan maksimalt tegnes for 60 dage.

Forsikringen dækker Kundens ansvar som beskrevet i afsnittet ”Benyttelse og Erstatningsansvar” med en selvrisiko på 0 DKK med de nedenfor anførte undtagelser.

 

Forsikringen dækker ikke:

-       Skader opstået som følge af forkert betjening af det lejede udstyr.

-       Skader opstået ved bevidste handlinger fra Kundens side eller ved brug af det lejede udstyr til cykelløb eller andre former for konkurrencer.

-       Skader opstået som følge af brug af det lejede udstyr under påvirkning af alkohol, medicin, narkotiske stoffer eller andet som nedsætter brugerens funktionsevne.

-       Skader, tyveri eller bortkomst der sker som følge af brug, der ikke er i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser.

-       Tyveri eller bortkomst af ulåste cykler mv., eller hvor den udleverede nøgle ikke kan fremvises.

-       Skader, tyveri eller bortkomst dækket af andre forsikringer.

-       Skader, tyveri eller bortkomst sket som følge af force majeure herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikter, sundhedskriser, pandemier, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, krig, beslaglæggelse, oprør og uroligheder samt naturkatastrofer.

 

 

KLAGEMULIGHEDER

Hvis Kunden ønsker at klage, skal dette først ske til Rent North ved at indsende en skriftlig klage på info@rentnorth.dk. Hvis dette ikke løser sagen, kan der klages til

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du indgive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Indgiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@rentnorth.dk

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med bestilling.

 

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@rentnorth.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

 

ENGLISH

 

Terms and conditions – Rent North ApS

 

General information:

 

Rent North ApS

Skovdiget 3

3200 Helsinge

Denmark

VAT number.: DK3871 1559

Phone: 9393 9420

E-mail: info@rentnorth.dk

 

 

THE AGREEMENT

The agreement is made between Rent North ApS (“Rent North”) and the Customer. The Customer is the Juridical or Natural person listed on the booking form.

 

 

PAYMENT

Rent North accepts payment by Dankort, VISA, VISA Electron, Master Card og MobilePay (Denmark). Unless otherwise agreed between the parties, the payment will be collected at the time of the reservation. All amounts are in Danish kroner (DKK) and includes VAT.

 

 

DELIVERY

Rent North will deliver the products ordered at the delivery address provided by the Customer on the booking form. If the Customer has not provided a deliver address at the time of booking, it should be done no later than two days before the delivery date. If the delivery address is not provided at least two days before the delivery, Rent North cannot guarantee that the order will be delivered. Unless otherwise agreed Rent North will only deliver to addresses in postal codes 2800-3600.

 

COMPLAINTS

If case of a defect on the products provided, the Customer should notify Rent North as soon as possible and no later than 24 hours after the Customer has identified the defect. Rent North will to the extent possible resolve the defect by either providing a product of the same kind or by repairing the product already provided. If it is not possible to resolve the defect, Rent North will refund to the Customer an amount equal to the payment made for the period where the product is not fully operational. Rent North cannot be held responsible for consequential damages or indirect losses., which the Customer might suffer as a result of defects on the products provided.

 

CANCELLATION AND REFUNDS

The Customer can cancel a reservation in full or part and receive a full refund until 14 days after it was first made. If the rental period commences less than 14 days after the reservation date, the cancellation can be made up until the start of the rental period. In addition, the Customer can cancel on the same terms until 21 days before the rental period starts irrespectively of when the reservation was made. If the Customer wants to cancel less than 21 days before the rental period starts, Rent North will offer the customer a voucher for the full amount for future use (Valid for 3 years from the original reservation date)

If the Customer would like to cancel or change a reservation Rent North should be informed in writing via e-mail at: info@rentnorth.dk

 

USE OF PRODUCTS AND LIABILITY

The products provided can be used only for activities which are allowed under danish law. If the Customer wants to use the products outside of Denmark (including the Faroe Islands and Greenland) Rent North must give written permission.

 

It is prohibited to sublet, pledge, sell or use the products for commercial purposes.

 

The Customer is responsible for any and all damages to the products for the full duration of the rental. If a product is damaged Rent North has the right to charge the Customer an amount equal to the cost of repairing the product to bring it to the same condition as before the damage. If the cost of repair exceeds the value of a comparable new product, Rent North can at its sole discretion charge the Customer an amount equal to the cost of a new product.

If the product is stolen or in any other way lost during the rental period, Rent North has the right to charge the Customer an amount equal to the cost of a comparable new product.

 

Any and all damages, theft or loss should be reported to Rent North as soon as possible and no later then 24 hours after it occurred.

 

The Customer must indemnify Rent North from any and all claims from third parties resulting from the Customer’s use of the products.

 

INSURANCE

Rent North offers the Customer an all-risk insurance covering certain cases of damage and theft. The conditions in this section only applies if the Customer has opted in. The cost of the all-risk insurance is 29 DKK per day and covers all products on the Customer’s reservation. The insurance is valid for a maximum of 60 days.

The insurance covers the Customer’s responsibility as stipulated in the “Use of products and liability” section with a 0 DKK deductible with the exceptions listed below.

 

The insurance does not cover:

-       Damages resulting from incorrect use of the product(s).

-       Damages resulting from willful acts by the Customer or the use of the product(s) for cycling competitions.

-       Damages resulting from use of the product(s) while under the influence of alcohol, medication, drugs or other substances which degrades the ability to safely operate the product(s).

-       Damages, theft or loss resulting from use of the product(s), which is not in line with these terms and conditions.

-       Theft or loss of unlocked products or products where the customer cannot produce the key provided by Rent North.

-       Damage, theft or loss covered by another insurance policy.

-       Damage, theft or loss resulting from force majeure including but not limited to: Pandemics and similar outbreaks, civil unrest, riots, war, natural disasters and confiscation.

 

 

 

FORMAL COMPLAINTS

If the Customer would like to file a formal complaint it should first be addressed to Rent North via info@rentnorth.dk  If the complaint is not resolved the Customer can file a formal complaint to:

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

The complaint can be made by using the Complaints portal offered by Nævnenes Hus.

 

If the Customer is a consumer with a permanent address in an EU member state other than Denmark, the formal complaint can be made by using the online complaints platform provided by the European commission. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

If the Customer submits his complaint using this portal, he should provide RentNorth’s e-mail address: info@rentnorth.dk

 

PRIVACY POLICY

Personal information is all types of information, which can be attributed to you as a person. We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your device, your IP-address, geographical information and information on which pages you view. To the extend you give permission and key in the information yourself we also process: Name, phone number, address, e-mail address and payment information.

 

We process your personal information in a safe and confidential way in accordance with the law including GDPR and the data protection act.

Your information will solely be used for the purpose for which it was collected and will be deleted when the purpose is fulfilled or when it is no longer relevant.

We have taken IT and organizational precautions to ensure your information is not deleted, published, lost, degraded, disclosed or in any other way managed outside the legal boundaries.

 

Purpose

The information is used to identify you as a user and show you ads, with the highest probability of being relevant to you, to register your purchases and payment, and to provide the services you requested. In addition, we use the information to optimize our services and content.

 

Storage period

The information is stored for as long as permitted under relevant laws. We delete the information, when they are no longer required. The length of the storage period depends on the type of information and the purpose of the storage. Hence, it is not possible to provide a general time frame defining when information will be deleted..

 

Sharing of information

We work with different third parties for storage and processing of data. These third parties solely process data on our behalf and will not use them for their own purpose.

We only use data processors in the EU or other countries who can ensure an acceptable standard of protection.

 

Access to information and complaints.

You can ask us to disclose (in a standard format) what personal information we store and process about you.  At any time you can object to us using the information. You can also recall your consent to data processing. If the information we store and process is incorrect you have the right to have it corrected or deleted. All requests should be directed to: info@rentnorth.dk If you want to file a complaint over our processing of your personal data, you can contact the Danish Data Protection Agency.

 

If you no longer want us to process your personal information or if you want us to limit the processing, you can write us an

e-mail at the address listed above.

 

DEUTSCH

Allgemeine Geschäftsbedingungen – Rent North ApS

 

Allgemeine Informationen:

 

Rent North ApS

Skovdiget 3

3200 Helsinge

Dänemark

USt-IdNr.: DK3871 1559

Telefon: 9393 9420

E-Mail: info@rentnorth.dk

 

 

DIE VEREINBARUNG

Die Vereinbarung wird zwischen Rent North ApS („Rent North“) und dem Kunden geschlossen. Der Kunde ist die auf dem Buchungsformular aufgeführte juristische oder natürliche Person.

 

 

ZAHLUNG

Rent North akzeptiert Zahlungen per Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard und MobilePay (Dänemark). Sofern nicht anders zwischen den Parteien vereinbart, wird die Zahlung zum Zeitpunkt der Reservierung eingezogen. Alle Beträge sind in dänischen Kronen (DKK) angegeben und beinhalten die Mehrwertsteuer.

 

 

LIEFERUNG

Rent North liefert die bestellten Produkte an die vom Kunden im Buchungsformular angegebene Lieferadresse. Wenn der Kunde bei der Buchung keine Lieferadresse angegeben hat, sollte dies spätestens zwei Tage vor dem Liefertermin erfolgen. Wenn die Lieferadresse nicht mindestens zwei Tage vor der Lieferung angegeben wird, kann Rent North die Lieferung der Bestellung nicht garantieren. Sofern nicht anders vereinbart, liefert Rent North nur an Adressen mit den Postleitzahlen 2800–3600.

 

BESCHWERDEN

Bei einem Mangel an den bereitgestellten Produkten sollte der Kunde Rent North so schnell wie möglich und spätestens 24 Stunden, nachdem er den Mangel festgestellt hat, benachrichtigen. Rent North wird den Mangel, soweit möglich, entweder durch Bereitstellung eines gleichartigen Produkts oder durch Reparatur des bereits bereitgestellten Produkts beheben. Wenn der Mangel nicht behoben werden kann, erstattet Rent North dem Kunden einen Betrag in Höhe der Zahlung für den Zeitraum, in dem das Produkt nicht vollständig funktionsfähig ist. Rent North haftet nicht für Folgeschäden oder mittelbare Verluste, die dem Kunden aufgrund von Mängeln an den gelieferten Produkten entstehen könnten.

 

STORNIERUNG UND RÜCKERSTATTUNG

Der Kunde kann eine Reservierung ganz oder teilweise stornieren und erhält eine volle Rückerstattung bis 14 Tage nach der ursprünglichen Reservierung. Beginnt die Mietzeit weniger als 14 Tage nach dem Reservierungsdatum, kann die Stornierung bis zum Beginn der Mietzeit erfolgen. Darüber hinaus kann der Kunde unabhängig vom Zeitpunkt der Reservierung bis 21 Tage vor Mietbeginn zu den gleichen Bedingungen stornieren. Wenn der Kunde weniger als 21 Tage vor Mietbeginn stornieren möchte, bietet Rent North dem Kunden einen Gutschein über den vollen Betrag zur zukünftigen Nutzung an (gültig für 3 Jahre ab dem ursprünglichen Reservierungsdatum).

Wenn der Kunde eine Reservierung stornieren oder ändern möchte, sollte er Rent North schriftlich per E-Mail an info@rentnorth.dk informieren.

 

VERWENDUNG VON PRODUKTEN UND HAFTUNG

Die bereitgestellten Produkte dürfen nur für Aktivitäten verwendet werden, die nach dänischem Recht erlaubt sind. Wenn der Kunde die Produkte außerhalb Dänemarks (einschließlich der Färöer und Grönland) verwenden möchte, muss Rent North eine schriftliche Genehmigung erteilen.

 

Es ist untersagt, die Produkte unterzuvermieten, zu verpfänden, zu verkaufen oder zu gewerblichen Zwecken zu verwenden.

 

Der Kunde ist während der gesamten Mietdauer für alle Schäden an den Produkten verantwortlich. Wenn ein Produkt beschädigt ist, hat Rent North das Recht, dem Kunden einen Betrag in Höhe der Reparaturkosten des Produkts in Rechnung zu stellen, um es in den gleichen Zustand wie vor dem Schaden zu bringen. Übersteigen die Reparaturkosten den Wert eines vergleichbaren neuen Produkts, kann Rent North dem Kunden nach eigenem Ermessen einen Betrag in Höhe der Kosten eines neuen Produkts in Rechnung stellen.

Wird das Produkt während der Mietzeit gestohlen oder geht es auf andere Weise verloren, hat Rent North das Recht, dem Kunden einen Betrag in Höhe der Kosten eines vergleichbaren neuen Produkts in Rechnung zu stellen.

 

Alle Schäden, jeder Diebstahl oder Verlust sollten Rent North so schnell wie möglich und spätestens 24 Stunden nach ihrem Auftreten gemeldet werden.

 

Der Kunde hat Rent North von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die sich aus der Verwendung der Produkte durch den Kunden ergeben.

 

VERSICHERUNG

Rent North bietet dem Kunden eine Vollkaskoversicherung, die bestimmte Schadensfälle und Diebstahl abdeckt. Die Bedingungen in diesem Abschnitt gelten nur, wenn der Kunde zugestimmt hat. Die Kosten für die Vollkaskoversicherung betragen 29 DKK pro Tag und decken alle Produkte der Reservierung des Kunden ab. Die Versicherung ist maximal 60 Tage gültig.

Die Versicherung deckt die Verantwortung des Kunden gemäß dem Abschnitt „Produktnutzung und Haftung“ mit einem Selbstbehalt von 0 DKK mit den nachstehend aufgeführten Ausnahmen.

 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf:

-       Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts/der Produkte entstehen;

-       Schäden, die aus vorsätzlichen Handlungen des Kunden oder der Verwendung des Produkts/der Produkte für Radsportwettbewerbe resultieren;

-       Schäden, die aus der Verwendung des Produkts/der Produkte unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten, Drogen oder anderen Substanzen resultieren, die die Fähigkeit zum sicheren Betrieb des Produkts/der Produkte beeinträchtigen;

-       Schäden, Diebstahl oder Verlust, die aus der Verwendung des Produkts/der Produkte resultieren, die nicht diesen Bedingungen entsprechen.

-       Diebstahl oder Verlust von unverschlossenen Produkten oder Produkten, bei denen der Kunde den von Rent North bereitgestellten Schlüssel nicht vorweisen kann;

-       Schäden, Diebstahl oder Verlust, die durch eine andere Versicherungspolice abgedeckt sind;

-       Schäden, Diebstahl oder Verlust aufgrund höherer Gewalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Pandemien und ähnliche Ausbrüche, Unruhen, Aufruhr, Krieg, Naturkatastrophen und Beschlagnahme.

 

 

 

FORMELLE BESCHWERDEN

Wenn der Kunde eine formelle Beschwerde einreichen möchte, sollte diese zuerst an Rent North über info@rentnorth.dk gerichtet werden. Wenn die Beschwerde nicht gelöst wird, kann der Kunde eine formelle Beschwerde einreichen, und zwar an:

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Die Beschwerde kann über das Beschwerdeportal von Nævnenes Hus eingereicht werden.

 

Wenn der Kunde ein Verbraucher mit ständigem Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat als Dänemark ist, kann die formelle Beschwerde über die Online-Beschwerdeplattform der Europäischen Kommission (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) eingereicht werden.

Wenn der Kunde seine Beschwerde über dieses Portal einreicht, sollte er die E-Mail-Adresse von Rent North angeben: info@rentnorth.dk

 

DATENSCHUTZRICHTLINIE

Personenbezogene Daten sind alle Arten von Daten, die Ihrer Person zugeordnet werden können. Wir erheben und verarbeiten in der Regel die folgenden Arten von Daten: Eine eindeutige Kennung Ihres Geräts und technische Informationen dazu, Ihre IP-Adresse, geografische Informationen und Informationen darüber, welche Seiten Sie aufrufen. Soweit Sie Ihre Einwilligung erteilen und die Daten selbst eingeben, verarbeiten wir auch folgende: Name, Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse und Zahlungsinformationen.

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf sichere und vertrauliche Weise in Übereinstimmung mit den Gesetzen einschließlich der DSGVO und des Datenschutzgesetzes.

Ihre Daten werden nur für den Zweck verwendet, für den sie erhoben wurden, und werden gelöscht, wenn der Zweck erfüllt oder nicht mehr relevant ist.

Wir haben IT- und organisatorische Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten nicht gelöscht, veröffentlicht, verloren, beeinträchtigt, offengelegt oder auf andere Weise außerhalb der gesetzlichen Grenzen gehandhabt werden.

 

Zweck

Die Daten werden verwendet, um Sie als Benutzer zu identifizieren und Ihnen Werbung anzuzeigen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit für Sie relevant ist, um Ihre Einkäufe und Zahlungen zu registrieren und die von Ihnen angeforderten Dienstleistungen bereitzustellen. Darüber hinaus verwenden wir die Daten, um unsere Dienstleistungen und Inhalte zu optimieren.

 

Aufbewahrungsdauer

Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies nach den einschlägigen Gesetzen zulässig ist. Wir löschen die Daten, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Die Dauer der Aufbewahrung richtet sich nach der Art der Daten und dem Zweck der Aufbewahrung. Daher ist es nicht möglich, einen allgemeinen Zeitrahmen anzugeben, der definiert, wann Daten gelöscht werden.

 

Informationsaustausch

Wir arbeiten mit verschiedenen Dritten zur Aufbewahrung und Verarbeitung von Daten zusammen. Diese Dritten verarbeiten Daten ausschließlich in unserem Auftrag und werden sie nicht für eigene Zwecke verwenden.

Wir verwenden nur Datenverarbeiter in der EU oder anderen Ländern, die einen akzeptablen Schutzstandard gewährleisten können.

 

Zugang zu Daten und Beschwerden.

Sie können von uns verlangen, (in einem Standardformat) offenzulegen, welche personenbezogenen Daten wir über Sie speichern und verarbeiten. Sie können jederzeit der Nutzung der Daten durch uns widersprechen. Sie können Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung auch widerrufen. Wenn die von uns gespeicherten und verarbeiteten Daten falsch sind, haben Sie das Recht, diese korrigieren oder löschen zu lassen. Alle Anfragen sind an info@rentnorth.dk zu richten. Wenn Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns einreichen möchten, können Sie sich an die dänische Datenschutzbehörde wenden.

Wenn Sie nicht mehr möchten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten oder Sie die Verarbeitung einschränken möchten, können Sie uns eine E-Mail an die oben genannte Adresse schreiben.