HANDELSBETINGELSER hos Rent North ApS

 

Generelle oplysninger

 

Rent North ApS

Skovdiget 3

3200 Helsinge

CVR nr.: 3871 1559

Telefon: 9393 9420

E-mail: info@rentnorth.dk

 

 

AFTALEN

Aftalen indgås mellem Rent North ApS (herefter Rent North) og Kunden. Kunden er den juridiske eller fysiske person, hvis navn og yderligere oplysninger er angivet i bestillingen.

 

 

BETALING

Rent North modtager betaling med Dankort, VISA, VISA Electron, Master Card og MobilePay. Med mindre andet er aftalt, bliver betalingen trukket på Kundens kort ved bestilling. Alle beløb er i danske kroner (DKK) og incl. moms.

 

 

LEVERING

Rent North leverer på adressen oplyst af Kunden i forbindelse med bestilling. Hvis Kunden ikke har oplyst en leveringsadresse ved bestilling, skal det ske senest 2 dage før den aftalte leveringsdato. Hvis Kunden ikke har oplyst en leveringsadresse senest 2 dage før leveringsdatoen, kan Rent North ikke garantere levering på det aftalte tidspunkt. Med mindre andet er aftalt, tilbydes levering kun til adresser i postnumre fra 2800 til 3600.

 

 

REKLAMATIONER

Hvis der konstateres fejl på det lejede udstyr, skal dette meddeles Rent North snarest muligt, og senest 24 timer efter at fejlen er konstateret. Rent North vil så vidt muligt forsøge at udbedre fejlen ved levering af tilsvarende udstyr eller reparation. Hvis dette ikke er muligt, vil Rent North refundere Kunden beløbet betalt for det defekte udstyr for den periode, hvor udstyret ikke fungerer tilfredsstillende. Rent North kan på ingen måde gøres ansvarlig for følgeskader eller indirekte tab, som Kunden måtte lide på baggrund af fejl eller defekter ved det lejede udstyr.

 

 

ANNULERING OG REFUSION

Kunden kan indtil 14 dage fra bestillingsdatoen fortryde bestillingen helt eller delvist og modtage fuld refusion. Hvis lejeperioden starter mindre end 14 dage efter bestillingsdatoen gælder muligheden for at fortryde frem til lejeperiodens start.

Udover ovenstående er Kunden berettiget til at annullere bestillingen helt eller delvist og modtage fuld refusion for det annullerede indtil 21 dage før lejeperiodens start. Ved annullering mindre end 21 dage før lejeperiodens start, tilbyder Rent North at udstede et tilgodebevis på det fulde beløb, som er gyldigt i tre år fra den oprindelige bestillingsdato.

 

Hvis Kunden ønsker at fortryde, annullere eller ændre en bestilling skal det ske ved skriftlig henvendelse til Rent North via e-mail på: info@rentnorth.dk

 

BENYTTELSE OG ERSTATNINGSANSVAR

Det lejede udstyr må udelukkende benyttes til aktiviteter, der er tilladt jf. dansk lovgivning. Hvis det lejede udstyr ønsket benyttet udenfor Danmarks grænser (herunder Færøerne og Grønland), skal dette accepteres skriftligt af Rent North.

 

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes, pantsættes, sælges eller anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.

 

Kunden er ansvarlig for enhver skade, tyveri eller bortkomst af udstyret i lejeperioden.

Hvis udstyret beskadiges, er Rent North berettiget til at opkræve kunden et beløb svarende til omkostningen ved reparation for at bringe det beskadigede i væsentligt samme stand som før skaden. Hvis omkostningen ved reparation af det beskadigede udstyr overstiger omkostningen ved indkøb af tilsvarende nyt udstyr, er Rent North berettiget til at opkræve kunden et beløb svarende til prisen for indkøb af tilsvarende nyt udstyr.

Hvis udstyr stjæles eller på anden måde bortkommer i lejeperioden, er Rent North berettiget til at opkræve Kunden et beløb svarende til prisen for indkøb af tilsvarende nyt udstyr.

 

Enhver skade, tyveri eller bortkomst skal meddeles Rent North snarest muligt og senest 24 timer efter, det indtræffer.

 

Kunden skal friholde Rent North for ethvert krav fra tredjemand opstået som følge af Kundens brug af det lejede.

 

 

FORSIKRING

Rent North tilbyder Kunden en all-risk forsikring mod skade og tyveri af det lejede udstyr. Betingelserne i dette afsnit gælder udelukkende, hvis der ved bestillingen er tilvalgt forsikring. Forsikringens pris er 29 DKK pr. dag og dækker alt lejet udstyr i den bestilling, hvori forsikringen er tilvalgt. Forsikringen kan maksimalt tegnes for 60 dage.

Forsikringen dækker Kundens ansvar som beskrevet i afsnittet ”Benyttelse og Erstatningsansvar” med en selvrisiko på 0 DKK med de nedenfor anførte undtagelser.

 

Forsikringen dækker ikke:

-       Skader opstået som følge af forkert betjening af det lejede udstyr.

-       Skader opstået ved bevidste handlinger fra Kundens side eller ved brug af det lejede udstyr til cykelløb eller andre former for konkurrencer.

-       Skader opstået som følge af brug af det lejede udstyr under påvirkning af alkohol, medicin, narkotiske stoffer eller andet som nedsætter brugerens funktionsevne.

-       Skader, tyveri eller bortkomst der sker som følge af brug, der ikke er i overensstemmelse med disse Handelsbetingelser.

-       Tyveri eller bortkomst af ulåste cykler mv., eller hvor den udleverede nøgle ikke kan fremvises.

-       Skader, tyveri eller bortkomst dækket af andre forsikringer.

-       Skader, tyveri eller bortkomst sket som følge af force majeure herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikter, sundhedskriser, pandemier, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, krig, beslaglæggelse, oprør og uroligheder samt naturkatastrofer.

 

 

KLAGEMULIGHEDER

Hvis Kunden ønsker at klage, skal dette først ske til Rent North ved at indsende en skriftlig klage på info@rentnorth.dk. Hvis dette ikke løser sagen, kan der klages til

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du indgive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Indgiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@rentnorth.dk

 

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med bestilling.

 

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@rentnorth.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.